Solvere använder interaktiva metoder för att utbilda och höja er kompetens med inriktning på kommunikation och samspel mellan människor.

 

I en tillåtande atmosfär iscensätter vi  konflikter, problematiska situationer och svåra samtal för att med hjälp av deltagarna hitta  andra sätt att handla och agera. Att gestalta svåra situationer, att få vara delaktig i att hitta lösningar och praktiskt få prova själv, skapar ett djup och ger en kunskap man aldrig glömmer.

 

Solvere erbjuder färdiga föreställningar/koncept inom olika teman. Vi kan också hålla i och skräddarsy utbildningar speciellt efter era behov.

 

Ni kan engagera oss för teambuilding, kick-off eller case. Vi är bra på att plocka upp vad ni behöver och levererar snabbt och säkert!

 

 

 

"Starkt, det kändes i maggropen och budskapet kom även fram till huvudet."

”Fantastiskt bra sätt att få

människor att tänka i nya banor”

Om oss

 

Vi är utbildade skådespelare och pedagoger. Flera av oss

har andra utbildningar inom hälsa och kommunikation.

Läs mer här.

 

 

Vi tydliggör genom att iscensätta problematiska situationer.   

 

Genom igenkänning

och upplevelse blir du involverad och berörd.

Tillsammans lyfter vi gruppens samlade kunskap för att hitta nya lösningar och förhållningssätt.

Solvere utbildning och teater, tel: 0736-59 74 70, info@solvere.se