Vad tycker dem vi jobbar med?

Föreställningen Föräldrafällan, om att vara tonårsförälder, för föräldrar. Vår egen utvärdering, exempel från fyra arrangörers svar:

 

* Hur upplevde du föreställningen :

Mycket bra! Både förarbetet och föreställningen var bra, men jag saknade en pappa på scenen, att det alltid ska vara mamman som är föräldern liksom.. Starkt, det kändes i maggropen och budskapet kom även fram till huvudet. Mycket bra, strålande insats. Det är dock viktigt att bryta i tid och inte lägga ner allt för mycket tid i början. I vårt fall hann vi inte med de sista "episoderna" eftersom så många hade så mycket att säga i början.

 

* Hur upplevde ni forumteater som metod (form)?

Spännande att se hur publiken blir engagerad och involverad! Kanon. Jag tycker att metoden är lysande, det är något som man kommer ihåg, man kan efter mycket lång tid referera till händelsen och det är tydligt att de budskap som kommer fram är förankrade bland de som deltar. Mycket inspirerande och lätt att få igång gruppen till diskussion.

 

* Gav Solveres arbete det ni hade förväntat er, om inte vad saknade ni ?

Yes! Det var bra. Kanske kunde man avrunda med en gruppdiskussion/ nätverk/ handlingsplan kring hur gör ni? Nattvandring, ringa varandra etc. Allt var bra, vi saknade ingenting!

 

* Hur har responsen varit från föräldrar, deltagare efteråt?

Jag har fått flera uppskattande kommentarer efteråt. Ett par föräldrar har även engagerat sej i Drogkampen efter detta. Lycka till i fortsättningen med ert viktiga arbete! Att det var spännande och bra sätt att arbeta och synd att inte fler kom dit när de hade chansen! Responsen har varit god bland de som sett föreställningen, jag har bara fått positiva signaler. "Det var en mycket rolig och lärorik kväll" och "en tänkvärd och engagerande kväll, fantastiskt bra sätt att få människor att tänka i alternativa banor". En förälder menade att det bästa var själva teatern då man "själv ser och reflekterar över liknande situationer i sitt eget hem". Ytterligare kommentarer är "en bra afton" och "fantastiskt lärorik kväll med en fenomenal insats av Solvere, skola och föräldrar!"

 

 

 

Solvere utbildning och teater, tel: 0736-59 74 70, info@solvere.se