Interaktiv teater

Arbetsliv och ledarskap

Vi använder forumteater, interaktiv teater och rollspel som metod. Oslagbara verktyg för konflikthantering och om du vill lyfta upp och fokusera på det som är viktigt för dig, dina medarbetare och företaget. Vi jobbar med olika slag av arbetsplatsrelaterade frågor. Vill ni förbättra arbetsklimatet, är i en förändringsprocess eller har ett behov av att levandegöra värdegrunden i företaget? Kontakta oss för ett samtal om hur just ert företag kan använda sig av interaktiva metoder för nöjdare chefer, medarbetare och kunder!

 

Vård, omsorg, skola

Solvere har lång erfarenhet av att jobba inom dessa områden! Vi har alla arbetat inom vård och omsorg och flera av oss är utbildade lärare/pedagoger. Vi erbjuder fortbildning för vårdpersonal runt kommunikation och etik. Föräldrafällan är en efterfrågad föräldrautbildning för tonårsföräldrar. För skolan erbjuder vi nu ett nytt koncept runt hur man arbetar med kränkningar och trakasserier av elever.

 

 

Josefins nya kille

 

Maria är försenad och stressad när hon kommer till Elisabet som just idag har en tid att passa hos läkaren. Det resulterar i en total krock av olika viljor och känslor. Hur löser man det?

 

Vi får också möta Josefin som har svårt att uttrycka sig. Hennes två assistenter Mia och Märta tror dem vet Josefins bästa, men gör dem verkligen det? Vad händer när assistenterna vill ha rätt istället för att vara lyhörda för brukarens behov?

 

Till sist möter vi Minna som har en god relation med sin brukare Petra, nästan för god eftersom Petra betraktar henne som sin bästa vän. Hur sätter man gränser då utan att förstöra relationen?

 

Vi ställer frågor runt kommunikation och etik för personliga assistenter. Tillsammans med gruppen tar vi fram olika förslag på lösningar av de problem vi presenterar.

 

Målgrupp: Personliga assistenter

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.

 

 

 

 

Jag är fan ingen borderline

 

När Emma har ångest ignoreras hon av personalen. Linnea får inte gå ut fast hon är frivilligt inlagd. Matilda är för frisk för att få hjälp.

 

Solvere har tillsammans med SHEDO inom Ego Nova projektet tagit fram tre scener där vi får se hur

personal inom psykiatrin på olika sätt försöker hantera människor med självskadebeteende eller ätstörningsproblematik. Föreställningen belyser frågor som:

 

- Hur bemöter vi människor med självskadebeteende inom psykiatrin? Vad väcks inom oss själva?

- Hur gör man när det finns olika synsätt inom personalgruppen? Är det viktigt att alla gör likadant?

- Hur fångar man upp problemen innan det gått för långt?

 

Målgrupp: All personal inom psykiatrin i både sluten och öppen vård.

Men vad gör man då? – För gymnasieungdomar

 

Solvere har tillsammans med SHEDO inom Ego Nova-projektet tagit fram en föreställning för gymnasieelever runt ätstörningar och självskadebeteende. Syftet är att reflektera och diskutera runt vad man kan göra om man har en vän som mår dåligt och som man misstänker skadar sig själv.

 

I vår föreställning Men vad gör man då? möter vi Alicia och Siri som är bästa kompisar. Alicia oroar sig för Siri som fokuserar mer och mer på sin vikt och sina betyg. Vi får även möta Kevin och Victor. Kevin har slutat gå på idrottslektionerna, han vill bara bygga muskler och beställer näringspreparat på nätet. Victor känner inte igen sin kompis och undrar hur han egentligen mår. Vad kan Alicia och Victor göra? Försöka prata med sin vän? Prata med någon annan kompis? Ta hjälp av en lärare eller förälder? Tillsammans provar vi oss fram till olika lösningar och strategier.

 

Målgrupp: högstadie- och gymnasielärare

Föreställningen tar två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.

 

 

 

Men vad gör man då? – För skolpersonal

 

Solvere har tillsammans med SHEDO inom Ego Nova-projektet tagit fram en föreställning för skolpersonal runt ätstörningar och självskadebeteende. Syftet är att diskutera och reflektera runt vad man gör om man misstänker att en elev har ätstörningar och/ eller självskadar sig.

 

I vår föreställning får vi möta Henrik, en lärare med en hektisk och stressfylld vardag. Han får signaler om att Siri mår dåligt. Ska han ta det på allvar? Borde han prata med Siri? Ta hjälp av någon kollega? Eller lämna över det hela till skolsköterskan eller kurator? Någon måste ta samtalet med Siri och hennes föräldrar. Hur gör man det på bästa sätt? Vi diskuterar, reflekterar och utbyter erfarenheter.

 

Målgrupp: gymnasielärare, skolsköterskor, kuratorer

Föreställningen tar två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.

 

 

Målgrupp: gymnasieelever

Föreställningen tar två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.

 

 

 

Mamma ska bara vila lite

 

Elins och Viktors mamma dricker för mycket men nu när hon fått ett nytt jobb ska allt ändra sig och bli bra. Det är i varje fall vad Elin och Viktor tror tills de kommer hem från skolan och hittar mamma full i soffan. Elins bästis pappa märker att något är fel och Viktors lärare försöker förstå vad som händer. Kan familjehemligheten avslöjas?

 

- Vågar man prata med sitt barns kompis om man tror att den har en förälder med alkoholproblem?

- Vad gör man om man märker att ens elev har det jobbigt hemma?

- Sviker man familjen om man berättar att mamma eller pappa dricker?

 

Målgrupp: Alla som arbetar med barn och ungdomar

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner

 

 

Föräldrakontakten

 

I tre scener ser vi lärare samtala med föräldrar till skolelever. En mamma med missbruksproblem, en pappa som har en bråkig son och en förälder med ett mycket hetsigt temperament.

 

- Hur tar man upp ett eventuellt missbruksproblem hos en förälder?

- Hur skapar man ett bra samtal?

- Får man ta tag i en stökig elev?

 

Målgrupp: lärare i grundskolan och gymnasiet

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner

 

 

Det svåra samtalet

 

I tre scener ser vi barnmorskor samtala med blivande mödrar om alkohol. En kvinna anser inte att hennes stora alkoholkonsumtion är något problem, en annan blir arg när barnmorskan tar upp ämnet, och en tredje har en man som tycks dominera henne totalt.

 

- Hur tar man upp ett eventuellt missbruksproblem med en blivande förälder?

- Hur når man fram utan att skapa konflikt?

- Vad gör man när den blivande mammans man hindrar all kontakt?

 

Målgrupp: Barnmorskor inom mödravården

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner

 

 

 

Trolla med knäna

 

Här får vi möta vårdcentralen Kristallen och i olika scener se vad som händer när kommunikationen brister mellan olika yrkesgrupper eller mellan patient och vårdpersonal.

 

- Hur bemöter man en aggressiv patient på bästa sätt?

- Kan man säga nej om en kollega ber om hjälp?

- Vad gör man när chefen inte lyssnar?

 

En helt vanlig dag på Kristallen...

 

Målgrupp: Personal på vårdcentral

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.

 

 

 

Möten i hemmet

 

Följ Maria, som är sjuksköterska, en vanlig dag på jobbet. Hon får göra en akututryckning till ett svårbedömt fall, medla mellan trätande makar, förbereda en ovillig patient för hjälpmedel den inte vill ha samt möta en krävande och orolig anhörig. Flera olika yrkesgrupper möts dessutom i hemmet och det gäller att kunna kommunicera på bästa möjliga sätt.

 

- Hur hanterar Maria alla dessa möten och hur mår hon egentligen efter en dag på jobbet?

- Vilka missförstånd uppstår?

- Vad skulle kunna förbättras, med tanke på patientkontakt, organisation och kommunikation?

 

Målgrupp: Personal som vårdar i hemmet

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.

 

 

 

Föräldrafällan

 

Det är sommaren efter nian. Lina och Anton vill åka till Love and Peace festivalen. Antons mamma blir tveksam när hon hittar nåt hon misstänker är cannabis i hans ficka. Linas föräldrar säger nej men ungdomarna har egna planer …

 

- Hur mycket kan jag lita på min tonåring?

- Hur ser min roll ut som förälder - kompis eller gränssättare?

- Vad kan man göra när man som förälder tappar tålamodet?

 

Föräldraskapet innebär många oväntade situationer, ofta roliga och inspirerande men även konfliktfyllda där man som förälder står villrådig och handfallen inför hur man ska hantera det som händer.

 

Som tonårsförälder har man inte det nätverk av andra föräldrar kring sig som man hade när barnen var yngre. Många föräldrar har ingen aning om vilka barnens kompisars föräldrar är och än mindre vad de har för värderingar, t ex i alkohol- och drogfrågor.

 

Vi i Solvere vill skapa möjligheter till möten mellan föräldrar där de kan utbyta åsikter, lyssna på andra och själva bli lyssnade på. Vi erbjuder möjlighet att i en fiktiv situation träna på att hantera konfliktsituationer mellan föräldrar och tonåring.

 

Målgrupp: Föräldrar till tonåringar.

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövning och diskussioner

 

 

 

 

 

 

Årets viking Konflikt i arbetsgruppen?Vad gör jag som chef? Vi får möta en personalgrupp med inre slitningar där ett maktspel med subtila påtryckningar pågår. På en personalfest eskalerar konflikterna på ett obehagligt sätt. När de åter träffas efter helgen framträder en arbetsgrupp i upplösning och en chef som inte har några vettiga strategier att ta till. Föreställningen väcker en mängd angelägna frågor:- Hur kan man förebygga att interna konflikter inte spårar ur?- Vem bär ansvaret? Medarbetarna själva?- Vilken makt har egentligen informella ledare och hur behåller dom den?- Var går gränsen för sexuellt ofredande? Tillsammans tar vi fram olika strategier som kan lösa och förebygga konflikter i arbetsgruppen.Föreställningens längd: 2 tim inklusive värderingsövningar och diskussioner   

Stresstålig sökes

 

Hur är arbetsklimatet på er arbetsplats? Finns det en öppenhet, berättar men hur man har det?

Vågar man be om hjälp när man behöver?

 

Att hitta balans i livet och inte leva i konstant stress över allt som behöver göras (på jobbet, i familjen, på fritiden) är inte det lättaste.

 

I föreställningen "Stresstålig sökes" får vi följa Marianne från det att hon entusiastiskt tar sig an nya arbetsuppgifter till den dag då allt rinner över och krisen är ett faktum.

 

- Vad kunde Marianne gjort annorlunda?

- Hur uppmärksammar man sina stresssignaler?

- Vad kan man göra för att inte riskera att gå in i väggen och bli utbränd?

 

 Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.

 

 

 

Ledarskapets utmaningar

 

Vilka egenskaper letar vi efter hos en bra chef? Vad är viktigast?

Hur påverkar min personlighet mitt ledarskap?

Vilka fällor jag kan hamna i?

 

Vi får möta:

 "Byråkraten", som kan upplevas som torr och tråkig. En regelryttare som håller sig till statistik och uppgjorda ramar. Får mycket gjort, men vad händer i det sociala samspelet när känslor till varje pris måste undvikas?

 

 "Den sociala" har koll på hur alla mår och vill ha det. Är gärna vän och kompis och vill göra alla nöjda, men får problem när det ska fattas beslut.

 

 "Entreprenören" kännetecknas av fart och fläkt. En positiv idéspruta med snabba lösningar till hands, men som har svårt att stanna upp och verkligen ta tag i problemen.

 

De flesta av oss är kanske en blandning av alla el ett par av dessa personligheter.

När vi renodlar karaktärerna i dessa scener blir det tydligt vilka hinder och svårigheter som uppstår då vi är för begränsade i vårt ledarskap.

 

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner

Solvere utbildning och teater, tel: 0736-59 74 70, info@solvere.se