Vad tycker dem vi jobbar med?

Utvärderingen gjordes av utomstående utvärderare. Ur utvärderingen:

 

"När det gäller arbetets effekt på eleverna och om arbetet har fyllt någon funktion är lärarna också positiva.  En stor majoritet har märkt skillnad på eleverna efter Solveres projekt.

Förändringar de sett hos eleverna är bland andra:

- Eleverna har blivit öppnare.

- De är frimodigare och har lättare att framträda i olika sammanhang.

- Killarna fick ett lyft och vågade mer.

- De har blivit mer medvetna om hur de uttrycker sig.

- De ventilerar sina åsikter mer och har blivit mer uppmärksamma på olikheter mellan könen.

- Eleverna har upptäckt nya sidor hos varandra.

- Flera av tjejerna växte, särskilt de som är tysta i vanliga fall.

- Tjejerna ser till att jag ger mer tid åt dem på lektionerna och de vågar fråga mer. De har blivit starkare.

- Eleverna har nog uppmärksammat och börjat tänka på att killar och tjejer ser olika på saker och ting och de funderar på varför.

 

 

Solvere utbildning och teater, tel: 0736-59 74 70, info@solvere.se