Våra metoder

Interaktiv teater

Svåra samtal

Workshops

Interaktiv teater är en inspirerande och fokuserad arbetsmetod som lyfter fram problematiska situationer man vill arbeta med. Ingen undgår att ryckas med och engagera sig när man ser sin egen situation gestaltas på scenen.

 

Vi kan erbjuda färdiga föreställningar runt ett flertal ämnen, men skapar också föreställningar på beställning, skräddarsydda för det specifika behovet.

 

Använd interaktiv teater när ni till exempel vill:

– förbättra kommunikationen på arbetsplatsen,

mellan yrkesgrupper/avdelningar

– öva på svåra samtal, ge feedback

– värdegrunden i hela företaget,

hålla värdegrunden levande

– titta på kommunikation och etik

– öva på krissituationer

– arbeta med ledarskapets utmaningar

– vårda kundrelationer

– få verktyg att hantera stress på arbetsplatsen

- lyfta upp genusfrågor

 

 

Som chef behöver man ibland prata om känsliga och svåra saker med sina medarbetare. Att i en fiktiv situation få öva praktiskt på ett svårt samtal ger dig konkreta verktyg när det verkligen gäller!

 

Vi tar tillsammans fram case just för er arbetsplats och övar sedan i mindre grupper med skådespelare som gestaltar olika typer av medarbetare.

 

Att våga utmana sig själv, att få feedback och möjlighet att  reflektera, ger dig tillgång till nya förhållningssätt och hjälp att bryta mönster som inte gagnar dig i situationen.

 

Att öva på svåra samtal kan även användas inom vård, försäljning, rådgivning och socialt arbete.

 

Under våra workshops fungerar Solvere som processledare. Här får deltagarna själva formulera och gestalta den eller de frågeställningar man vill arbeta med.

 

Vi använder metoder som värderings-övningar, improviserade scener och interaktiv teater. Målet är att hitta nya lösningar och ta fram gemensam kunskap.

Att starta med en färdig föreställning och fortsätta med en workshop är ofta en bra kombination. Genom interaktiv teater väcks deltagarnas engagemang  och man kan arbeta vidare mer genomgripande.

 

En workshop kan pågå från en halv till flera dagar.

 

Solvere utbildning och teater, tel: 0736-59 74 70, info@solvere.se