Aktuellt hösten 2018

 

 

#Metoo – för att diskriminering och sexuella trakasserier inte ska uppstå på en arbetsplats krävs ett förebyggande arbete. ”Vi är varandras arbetsmiljö” – teater som speglar normer, värderingar och attityder. Genom interaktiv teater och reflektion tar vi fram konkreta och praktiska verktyg för att förbättra kommunikation och bemötande. Kontakta oss för färdigt koncept eller skräddarsydda scener!

Vår medverkan i STAD-projektets utbildning

för dörrvakter och krogpersonal i krishantering i Stockholm fortsätter.

För skolan har vi nu ett nytt koncept för hur man jobbar med kränkningar

och trakasserier av elever. Kontakta oss för info!

Öva praktiskt på lönesättande samtal, utvecklingssamtal eller svåra samtal med skådespelare. Vi tar fram case som passar just er arbetsplats.

 

Använd oss för  rekryteringssamtal.

I enlighet med arbetsmiljöverkets riktlinjer  rekommenderar vi vår föreställning ”Stresstålig sökes”. Interaktiv teater med samtal och reflektion runt stress på jobbet och vad man göra som medarbetare och chef för att skapa en hälsosam arbetsplats.

Samarbetet med chefshuset fortsätter.

Vi deltar i deras kurser "Ny som chef",

"Feedback och svåra samtal" samt i en

utbildning i konflikthantering.

I samarbete med FHM har vi tagit fram tre scener runt temat ”Vi är varandras arbetsmiljö”, för medarbetare och chefer.

I samarbete med SHEDO inom Ego Nova-projektet har Solvere tagit fram tre föreställningar runt självskadebeteende och ätstörningar för gymnasieelever, skolpersonal och personal inom psykiatrin.

Vi är en del av KI:s fortlöpande utbildning i lönesättande samtal.

Anlita oss för att utbilda personliga assistenter. Vi har tagit fram en utbildning i tre steg där vi tittar på bemötande, förhållningssätt och teamets betydelse för brukaren.

Solvere har ett nära samarbete med Stefan Handreck, Dick Eriksson, Oscar Skagerberg och Gustav Roth. Alla fyra har lång erfarenhet av utbildningsteater och är säkra improvisationsskådespelare.

Kombinera teori med praktik! Vi samarbetar med Hoosang Bazrafshan, likavärdesexpert Uppsala universitet, runt diskrimineringsfrågor, sexuella trakasserier och normer. Hoosang är expert på diskrimineringsfrågor och har många års erfarenhet av mångfaldsarbete. (mångfaldicum.se)

Solvere utbildning och teater, tel: 0736-59 74 70, info@solvere.se