Aktuellt hösten 2017

 

Frukostseminarium 21/9 kl 8–10 om vår utbildning för personliga assistenter i kommunikation och bemötande. Vänder sig till dig som är utbildnings/personalansvarig. Varmt välkommen! (kostnadsfritt). Anmälan: info@solvere.se

För skolan har vi nu ett nytt koncept för hur man jobbar med kränkningar och trakasserier av elever. Kontakta oss för info!

FRA har anlitat oss

för casearbete runt rekrytering och lönesättande samtal.

I enlighet med arbetsmiljöverkets riktlinjer  rekommenderar vi vår föreställning ”Stresstålig sökes”.  Interaktiv teater med samtal och reflektion runt stress på jobbet och vad man göra som medarbetare och chef för att skapa en hälsosam arbetsplats.

Samarbetet med chefshuset fortsätter.

Vi deltar i deras kurser "Ny som chef",

"Feedback och svåra samtal" samt i en

utbildning i konflikthantering.

I samarbete med Stockholms stad håller vi en utbildning för fritidsledare runt cannabis, alkohol och tobak.

FHM har anlitat oss för utbildning i lönesättande samtal under våren.

I samarbete med SHEDO inom Ego Nova-projektet har Solvere tagit fram tre föreställningar runt självskadebeteende och ätstörningar för gymnasieelever, skolpersonal och personal inom psykiatrin.

Vi är en del av KI:s fortlöpande utbildning i lönesättande samtal.

Vi deltar i en utbildning för personal från AF och Försäkringskassan runt bemötande och kommunikation.

Solvere har ett nära samarbete med Stefan Handreck, Dick Eriksson, Oscar Skagerberg och Gustav Roth. Alla fyra har lång erfarenhet av utbildningsteater och är säkra improvisationsskådespelare.

Öva praktiskt på lönesättande samtal, utvecklingssamtal eller svåra samtal med skådespelare. Vi tar fram case som passar just er arbetsplats.

 

 

Anlita oss för att utbilda personliga assistenter. Vi har tagit fram en utbildning i tre steg där vi tittar på bemötande, förhållningssätt och teamets betydelse för brukaren.

Vår medverkan i STAD-projektets utbildning

för dörrvakter och krogpersonal i Stockholm fortsätter.

SBU har anlitat

oss för att arbeta med chefer och medarbetare runt lönesättande samtal.

Vi håller i vår en utbildningsdag för personliga assistenter på Trea assistans.

GANT har anlitat oss för att medverka i deras chefsutbildnings-

program.

Solvere utbildning och teater, tel: 0736-59 74 70, info@solvere.se