Våra tjänster

Alla våra tjänster är även möjliga digitalt på distans.

Iscensättning

Black drama icon

Interaktiv teater är en inspirerande och fokuserad arbetsmetod som lyfter fram de teman ni vill arbeta med. Ingen undgår att ryckas med och engagera sig när man ser den egna situationen gestaltas.

Vi erbjuder färdiga koncept i flera ämnen. Vi skapar också nya koncept på beställning, skräddarsydda för det specifika behovet.

Med våra metoder kan du till exempel

– förbättra kommunikationen på arbetsplatsen

– hålla värdegrunden levande

– öva på krissituationer

– arbeta med ledarskapets utmaningar

– få verktyg att hantera stress på arbetsplatsen

– lyfta upp genusfrågor.

Samtalsträning

Black chat icon

Som chef behöver man ibland prata om känslor och svåra saker med sina medarbetare. Att i en fiktiv situation få öva praktiskt på ett svårt samtal ger dig konkreta verktyg när det verkligen krävs.

Vi arbetar även med samtalsträning för medarbetare.

Vi tar tillsammans fram case för just din arbetsplats och övar sedan i mindre grupper med skådespelare som gestaltar olika typer av medarbetare.

Genom att prova olika förhållningssätt, få feedback och möjlighet att reflektera, får du hjälp att bryta mönster som inte hjälper dig i situationen.

Samtalsträning kan även användas inom till exempel vård, försäljning, rådgivning och socialt arbete.

Woman sharing thoughts in hand gesture

Workshops

Black working tools icon

Under våra workshops får deltagarna själva formulera och gestalta de frågeställningar de vill arbeta med.

Målet är att hitta nya lösningar på svåra situationer och ta fram gemensam kunskap.

Att starta med en av våra föreställningar, som berör ämnet, och sedan fortsätta med en workshop är en bra kombination. Genom föreställningen väcks deltagarnas engagemang och förståelse för formen. Det är sedan möjligt att arbeta vidare mer genomgripande med deltagarnas egna gestaltningar.

En workshop kan pågå från en halv till flera dagar.