Om oss

Solvere består av improvisationsskådespelare, pedagoger och processledare med interaktiva metoder som specialitet. Medarbetarna har lång erfarenhet av att leda och inspirera grupper i förändringsarbete, och är vana att skapa en lugn och trygg atmosfär där alla känner sig delaktiga. Solvere har uppdragsgivare inom näringslivet, myndigheter och många olika yrkesgrupper. 

Picture of woman wearing floral shirt

Katti Björklund

– möjligheten att förändra

Picture of woman smiling

Jenny Hälleråd

– att skapa goda relationer

Picture of Lena smiling

Lena Hällgren

– nyfikenhet som drivkraft

”Vad är det som öppnar ett samtal? Vad är det som gör att det låser sig? Att sätta ord på vad som händer för att förstå. Det är viktigt för mig att vara autentisk som skådespelare för att kunna ge relevant feedback. Och att som processledare vara närvarande, läsa av och guida processen framåt.”

Lena är skådespelare, informatör och massageterapeut. Hon har även stor erfarenhet av yoga och meditation.

Picture of woman smiling in green background

Anna-Maj Velander

– vikten av närvaro

”Ju mer närvarande vi är i ett möte desto ärligare kan vi kommunicera. Vi kan lära oss mycket om oss själva och andra på ett djupt och berikande sätt. Med  interaktiva metoder kan vi medvetandegöra tankar och känslor som påverkar vårt agerande och dela med oss av oss själva, på ett kreativt sätt.”

Anna-Maj är skådespelare, samtals- och hypnosterapeut samt instruktör i yoga, meditation och qigong.