Aktuellt

Arbetsmiljöverket anlitar oss för träning i lönesättande samtal samt interaktiv teater i aktuella frågor runt medarbetarskap och ledarskap.

Vi är en del av Karolinska Institutets utbildningar i lönesättande samtal, utvecklingssamtal samt i en utbildning i konflikthantering.

 

Under 2020 tränade vi i samarbete med TRR över 200 chefer i uppsägnings och omplaceringssamtal – digitalt!  ”Så bra att få öva innan skarpt läge” (en av deltagarna)

 

Vårt mångåriga samarbete med Chefshuset fortsätter. Vi deltar i deras kurs ”Ny som chef”, ”Feedback och svåra samtal” samt i en utbildning i konflikthantering. 

Omorganisation? Behöver era chefer träna på uppsägningssamtal eller omplaceringssamtal? Även digitalt!

Alla våra utbildningar är möjliga att köra digitalt – interagera och öva praktiskt på distans.

Vår medverkan i STAD – projektets utbildning för dörrvakter och krogpersonal  i krishantering fortsätter. I Stockholm och ute i landet.

I samarbete med FHM har vi tagit fram tre scener runt temat ”Vi är varandras arbetsmiljö”, för medarbetare och chefer

Under 2020 tränade vi över 200 chefer i uppsägnings och omplaceringssamtal – digitalt! ”Så bra att få öva innan skarpt läge”(en av deltagarna)

 

För skolan har vi nu ett nytt koncept för hur man jobbar med kränkningar och trakasserier av elever. Kontakta oss för info!

Anlita oss för att utbilda personliga assistenter. Vi har tagit fram en utbildning i tre steg där vi tittar på bemötande, förhållningssätt och teamets betydelse för brukaren.

 

I enlighet med arbetsmiljöverkets riktlinjer rekommenderar vi vår föreställning ”Stresstålig sökes”. Interaktiv teater med samtal och reflektion runt stress på jobbet och vad man kan göra som medarbetare och chef för att skapa en hälsosam arbetsplats.

 
 
#Metoo – för att diskriminering och sexuella trasserier inte ska uppstå på en arbetsplats krävs ett förebyggande arbete.
”Vi är varandras arbetsmiljö” – teater som speglar normer, värderingar och attityder. Genom interaktiv teater och reflektion tar vi ram konkreta och praktiska verktyg för att förbättra kommunikation och bemötande.