Det svåra samtalet

I tre scener ser vi barnmorskor samtala med blivande mödrar om alkohol. En kvinna anser inte att hennes stora alkoholkonsumtion är något problem, en annan blir arg när barnmorskan tar upp ämnet, och en tredje har en man som tycks dominera henne totalt.

– Hur tar man upp ett eventuellt missbruksproblem med en blivande förälder?

– Hur når man fram utan att skapa konflikt?

– Vad gör man när den blivande mammans man hindrar all kontakt?

Målgrupp: Barnmorskor inom mödravården

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner