Föräldrafällan

Det är sommaren efter nian. Lina och Anton vill åka till Love and Peace festivalen. Antons mamma blir tveksam när hon hittar nåt hon misstänker är cannabis i hans ficka. Linas föräldrar säger nej men ungdomarna har egna planer …

– Hur mycket kan jag lita på min tonåring?

– Hur ser min roll ut som förälder – kompis eller gränssättare?

– Vad kan man göra när man som förälder tappar tålamodet?

Föräldraskapet innebär många oväntade situationer, ofta roliga och inspirerande men även konfliktfyllda där man som förälder står villrådig och handfallen inför hur man ska hantera det som händer.

Som tonårsförälder har man inte det nätverk av andra föräldrar kring sig som man hade när barnen var yngre. Många föräldrar har ingen aning om vilka barnens kompisars föräldrar är och än mindre vad de har för värderingar, t ex i alkohol- och drogfrågor.

Vi i Solvere vill skapa möjligheter till möten mellan föräldrar där de kan utbyta åsikter, lyssna på andra och själva bli lyssnade på. Vi erbjuder möjlighet att i en fiktiv situation träna på att hantera konfliktsituationer mellan föräldrar och tonåring.

Målgrupp: Föräldrar till tonåringar.

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövning och diskussioner