Föräldrakontakten

I tre scener ser vi lärare samtala med föräldrar till skolelever. En mamma med missbruksproblem, en pappa som har en bråkig son och en förälder med ett mycket hetsigt temperament.

– Hur tar man upp ett eventuellt missbruksproblem hos en förälder?

– Hur skapar man ett bra samtal?

– Får man ta tag i en stökig elev?

Målgrupp: lärare i grundskolan och gymnasiet

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner