Jag är fan ingen borderline


När Emma har ångest ignoreras hon av personalen. Linnea får inte gå ut fast hon är frivilligt inlagd. Matilda är för frisk för att få hjälp.

Solvere har tillsammans med SHEDO inom Ego Nova projektet tagit fram tre scener där vi får se hur

personal inom psykiatrin på olika sätt försöker hantera människor med självskadebeteende eller ätstörningsproblematik. Föreställningen belyser frågor som:

– Hur bemöter vi människor med självskadebeteende inom psykiatrin? Vad väcks inom oss själva?

– Hur gör man när det finns olika synsätt inom personalgruppen? Är det viktigt att alla gör likadant?

– Hur fångar man upp problemen innan det gått för långt?

Målgrupp: All personal inom psykiatrin i både sluten och öppen vård.