Ledarskapets utmaningar

Vilka egenskaper letar vi efter hos en bra chef? Vad är viktigast?

Hur påverkar min personlighet mitt ledarskap?

Vilka fällor jag kan hamna i?

Vi får möta:

 “Byråkraten”, som kan upplevas som torr och tråkig. En regelryttare som håller sig till statistik och uppgjorda ramar. Får mycket gjort, men vad händer i det sociala samspelet när känslor till varje pris måste undvikas?

 “Den sociala” har koll på hur alla mår och vill ha det. Är gärna vän och kompis och vill göra alla nöjda, men får problem när det ska fattas beslut.

 “Entreprenören” kännetecknas av fart och fläkt. En positiv idéspruta med snabba lösningar till hands, men som har svårt att stanna upp och verkligen ta tag i problemen.

De flesta av oss är kanske en blandning av alla el ett par av dessa personligheter.

När vi renodlar karaktärerna i dessa scener blir det tydligt vilka hinder och svårigheter som uppstår då vi är för begränsade i vårt ledarskap.

Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner