Men vad gör man då? – För gymnasieungdomar

Solvere har tillsammans med SHEDO inom Ego Nova-projektet tagit fram en föreställning för gymnasieelever runt ätstörningar och självskadebeteende. Syftet är att reflektera och diskutera runt vad man kan göra om man har en vän som mår dåligt och som man misstänker skadar sig själv.

I vår föreställning Men vad gör man då? möter vi Alicia och Siri som är bästa kompisar. Alicia oroar sig för Siri som fokuserar mer och mer på sin vikt och sina betyg. Vi får även möta Kevin och Victor. Kevin har slutat gå på idrottslektionerna, han vill bara bygga muskler och beställer näringspreparat på nätet. Victor känner inte igen sin kompis och undrar hur han egentligen mår. Vad kan Alicia och Victor göra? Försöka prata med sin vän? Prata med någon annan kompis? Ta hjälp av en lärare eller förälder? Tillsammans provar vi oss fram till olika lösningar och strategier.

Målgrupp: högstadie- och gymnasielärare

Föreställningen tar två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.