Men vad gör man då? – För skolpersonal

Solvere har tillsammans med SHEDO inom Ego Nova-projektet tagit fram en föreställning för skolpersonal runt ätstörningar och självskadebeteende. Syftet är att diskutera och reflektera runt vad man gör om man misstänker att en elev har ätstörningar och/ eller självskadar sig.

I vår föreställning får vi möta Henrik, en lärare med en hektisk och stressfylld vardag. Han får signaler om att Siri mår dåligt. Ska han ta det på allvar? Borde han prata med Siri? Ta hjälp av någon kollega? Eller lämna över det hela till skolsköterskan eller kurator? Någon måste ta samtalet med Siri och hennes föräldrar. Hur gör man det på bästa sätt? Vi diskuterar, reflekterar och utbyter erfarenheter.

Målgrupp: gymnasielärare, skolsköterskor, kuratorer

Föreställningen tar två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.

Målgrupp: gymnasieelever

Föreställningen tar två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.