Trolla med knäna

Här får vi möta vårdcentralen Kristallen och i olika scener se vad som händer när kommunikationen brister mellan olika yrkesgrupper eller mellan patient och vårdpersonal. – Hur bemöter man en aggressiv patient på bästa sätt? – Kan man säga nej om en kollega ber om hjälp? – Vad gör man när chefen inte lyssnar? En helt vanlig dag på Kristallen… Målgrupp: Personal på vårdcentral Föreställningens längd: Två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner.