Föreställningar

Arbetsliv och ledarskap

Vi använder forumteater, interaktiv teater och rollspel som metod. Oslagbara verktyg för konflikthantering och om du vill lyfta upp och fokusera på det som är viktigt för dig, dina medarbetare och företaget. Vi jobbar med olika slag av arbetsplatsrelaterade frågor. Vill ni förbättra arbetsklimatet, är i en förändringsprocess eller har ett behov av att levandegöra värdegrunden i företaget? Kontakta oss för ett samtal om hur just ert företag kan använda sig av interaktiva metoder för nöjdare chefer, medarbetare och kunder!

Vård, omsorg, skola

Solvere har lång erfarenhet av att jobba inom dessa områden! Vi har alla arbetat inom vård och omsorg och flera av oss är utbildade lärare/pedagoger. Vi erbjuder fortbildning för vårdpersonal runt kommunikation och etik. Föräldrafällan är en efterfrågad föräldrautbildning för tonårsföräldrar. För skolan erbjuder vi nu ett nytt koncept runt hur man arbetar med kränkningar och trakasserier av elever.

Man wearing black polo and eye glasses making speech
Föreställning
Woman taking care of the female patient
Föreställning
Woman taking care of the male patient
Föreställning