Vård, omsorg, skola

Picture of a screenshot of live interview

Föräldrafällan

Det är sommaren efter nian. Lina och Anton vill åka till Love and Peace festivalen. Antons mamma blir tveksam när hon hittar nåt hon misstänker

Läs Mer »
Woman taking care of the female patient

Möten i hemmet

Följ Maria, som är sjuksköterska, en vanlig dag på jobbet. Hon får göra en akututryckning till ett svårbedömt fall, medla mellan trätande makar, förbereda en

Läs Mer »
Picture of man on stage dancing

Trolla med knäna

Här får vi möta vårdcentralen Kristallen och i olika scener se vad som händer när kommunikationen brister mellan olika yrkesgrupper eller mellan patient och vårdpersonal.

Läs Mer »
Picture of woman in deep thoughts

Föräldrakontakten

I tre scener ser vi lärare samtala med föräldrar till skolelever. En mamma med missbruksproblem, en pappa som har en bråkig son och en förälder

Läs Mer »