Läs mer om artikeln Men vad gör man då? – För gymnasieungdomar
Woman sharing thoughts sitting with one leg up in the session

Men vad gör man då? – För gymnasieungdomar

Solvere har tillsammans med SHEDO inom Ego Nova-projektet tagit fram en föreställning för gymnasieelever runt ätstörningar och självskadebeteende. Syftet är att reflektera och diskutera runt vad man kan göra om…

Fortsätt läsaMen vad gör man då? – För gymnasieungdomar